Människorna bakom

Anna Idell

Katarina Petersson

Grundare till En dag för alla. 

Jag har sedan barnsben haft förmågan att se min nästa som hen är. Jag har alltid känt att det är individen som räknas, inte vem, vad eller hur människan ser ut. 

En av mina grundvärderingar är därför:

~Alla människor är lika mycket värda. 

~Jag har personligen erfarenheter av vad utanförskap gör med dig som människa.

~Hur den förminskar, fördummar och kränker den egna individen.

~Vad rädsla gör med en människa när den är som svårast, hur den känns att fly ifrån och hur det känns att veta att du är måltavlan för undergång och misär. Den känslan är ovärdig.

~Jag vet hur det känns när livet tvingar ner dig på dina knän och du brister 1000 gånger om inifrån och ut. 

~Jag vet hur det känns att se dig själv i spegeln och inte veta vem det är som tittar tillbaka. 

~Jag vet också hur man tar sig tillbaka till livet. 

~Hur viktigt det är att göra förändringarna tillsammans till ett samhälle med mjukare värderingar och större tillåtande miljö.

~Förändringen kommer genom att bygga broar över alla gränser, öka kunskap och sprida budskapet mellan alla människor.

Jag har därför vigt mitt liv till att arbeta proaktivt mot utanförskap tillsammans med 100-tals andra människor som arbetar sida vid sida med mig för en vackrare morgondag. 

Här börjar förändringen - du är varmt välkommen att följa med på vår gemensamma resa. 

Kärlek till er // Anna 

LindaSofie Evasdotter                                                                                                                                                                  

LindaSofie J Glad

Jag heter LindaSofie, är 40 år och mamma till tre.
Att vara mamma är det absolut bästa för mig och att se mina barn växa upp till trygga, fantastiska individer är en gåva bättre än allt annat.

Jag önskar att alla barn kunde få en kärleksfull och trygg uppväxt.
Jag vet hur det är att känna utanförskap, hur det speglar en självinsikt som är allt annat en sund.

Jag anser att det är de vuxnas ansvar att ge barn en trygg tillvaro.
Personligen kan man inte rädda alla barn, men tillsammans kan vi göra stor skillnad.

 

 

Helena Andersson


Jag vill säga att alla barn är precis lika mycket värda. Det är så viktigt att alla barn för känna sig som och vara just barn. Men, det jag tycker är det absolut viktigaste av allt är att de inte känner sig osynliga. Barn måste få känna sig sedd. 

Mitt mål är att sprida glädje, kärlek och hopp. Det är så vi får världen till en finare plats. 

Barnen och ungdomarna är ju faktiskt vår framtid.

Jenny Näsström

Det är en självklarhet för mig att jobba för alla människors lika värde och bidra till att varje enskild individ ska känna en tillhörighet. I mitt yrke som coach brinner jag för att öka människors självkänsla och hitta glädje. Det är viktiga byggstenar som bidrar till större ödmjukhet och förståelse för andra. Barn och ungdomar är vår framtid, så jag vill kunna ge dom verktyg för att möta utmaningarna på ett mjukare sätt. Jag tror på att hjälpa med det man kan och har förmåga till. Mitt måtto är att behandla andra som du vill bli behandlad själv. Enkelt, men otroligt viktigt!

För mig är varje möte med den enskilda individen exakt lika viktigt, att aldrig göra skillnad på någon, lägga några värderingar  eller dömande. Utan att möta varje medmänniska precis där dom är just nu.  

Ungdomar mot droger